voip, voice over ip, smart phone, ip phone, merkezi telefon santrali, ip santral

VoIP (Voice Over IP)

Telefon giderlerinizi düşüren, şubeleriniz arasındaki iletişiminizi VPN aracılığıyla ücretsiz sağlayan, ses ve data paylaşımını tek altyapı üzerinden gerçekleştiren, kablolama giderlerinizi azaltan, esnek ve güncellenebilen Voice over IP (VoIP) telefon şebekeleri kuruyoruz.

Neden VoIP

Günümüz iş hayatı daha dinamik ve coğrafi olarak her zamankinden daha dağınık. Farklı coğrafi bölgelerden işletmelerin ve bireylerin birbirleriyle daha sık iletişim içerisinde olması durumu, telekomünikasyon harcamalarının artışı yönünde ciddi değişimlere neden olmuştur. İletişim giderlerinizi Playroom Voip ile kontrol altına almış olursunuz.

VoIP Sistemi Özellikleri